ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1

Τοποθέτηση της Νέας Αρχής στο χώρο της κέντρο+δεξιάς σύμφωνα με τη δική μας αντίληψη. Η κατηγορία Α είναι ζητήματα κοινωνικά και η κατηγορία Β οικονομικά. Εκτός της καμπύλης βρίσκεται χώρος που θεωρούμε ακραίο και δεν στοχεύουμε σε αυτόν.  

Διάγραμμα 4

Τοποθέτηση της Νέας Αρχής το 2017, σε σχέση με άλλα κόμματα ως προς τα θέματα του κρατισμού και των διαφορών εισοδήματος και πλούτου. 

Διάγραμμα 2

Πεμπτημόρια  και κατανομή εισοδήματος το 2000. Βάσει πεμπτημορίων οι οικονομικές τάξεις είναι 5 και καθεμία έχει το 1/5 ή το 20% των φορολογούμενων. Οι τάξεις είναι κατά σειρά: κατώτερη, μικρομεσαία, μεσαία, μεγαλομεσαία, ανώτερη. Απευθυνόμαστε στις 3 μεσαίες τάξεις δηλαδή το 60% των πολιτών. 

Διάγραμμα 5

Τοποθέτηση του Πέμπτου Δρόμου σε σχέση με άλλες ιδεολογίες ως προς τον κρατισμό και τις διαφορές εισοδήματος και πλούτου. 

Διάγραμμα 3

Ο χώρος στον οποίο απευθυνόμαστε και η τοποθέτηση μας στον άξονα αριστεράς δεξιάς. Ο χώρος περιλαμβάνει το ανοιχτό πράσινο (αριστερή πλευρά κέντρου) και το ανοιχτό μπλε ( δεξιά πλευρά κέντρου και δεξιά πλην ακροδεξιάς). Η ακροδεξιά είναι το σκούρο μπλε και η κεντροαριστερά και αριστερά το λευκό. 

Διάγραμμα 6

Τοποθέτηση Ιδεολογιών με βάση αριστερά - δεξιά & ελευθεριακό - εξουσιαστικό. 

Διάγραμμα 7

Πολυεπίπεδη Οργάνωση

Διάγραμμα 8

Έλεγχος ή επικοινωνία από τη βάση προς την κορυφή

Διάγραμμα 9

Κίνηση Βάσης

Διάγραμμα 10

Δικτυακή Δομή

Διάγραμμα 11

Εξέλιξη Ελληνικού Χρέους

Διάγραμμα 12

Εξέλιξη Ελληνικού Χρέους 

Διάγραμμα 13

Εξέλιξη Ελληνικού Χρέους

Διάγραμμα 14

Ανισοκατανομή Εισοδήματος - Gini Coefficient (αριστερά) - ποσοστό φτώχειας (δεξιά)

Διάγραμμα 15

Πραγματική Κατανομή Εισοδήματος & Δεκατημόρια

Διάγραμμα 16

Κανονική Κατανομή Εισοδήματος