ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΝΔ – ΝΑ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΝΑ - ΝΔ

Τα γραφεία της ΝΑ

Τα γραφεία της ΝΔ

ΝΕΑ ΑΡΧΗ

 • Δίκτυο
 • Δημοκρατία, ελεύθερη οικονομία
 • 0 υπάλληλοι, 0 σωφέρ
 • 0 € μηνιαία ενοίκια
 • 0 € μηνιαία έξοδα
 • Συμφέροντα μεσαίας τάξης
 • Εξισορρόπηση συμφερόντων
 • Συμφέροντα Ελλάδας
 • Συμφέροντα πολιτών & ψηφοφόρων
 • Μη συστημικοί
 • Επιτυχία, πρόοδος, εντιμότητα
 • Αξιοκρατία
 • Πολιτικοί από την κοινωνία
 • Εξουσία στη βάση
 • Αμφίδρομη επικοινωνία
 • Δημόσιο συμφέρον & γενικό καλό
 • Κέντρο + δεξιά χωρίς τα άκρα
 • Με συγκεκριμένο σχέδιο
 • Λιακάδα, υψηλή ορατότητα
 • Έμφαση στην ουσία & την επίλυση προβλημάτων
 • 80% ουσία & 20% επικοινωνία
 • Περιεκτικός λόγος
 • Διαδίκτυο
 • Αλήθεια με επικοινωνιακή ικανότητα
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Σε βάθος αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Λαϊκός ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός
 • Ανθρώπινος καπιταλισμός
 • Ελάττωση διαφορών εισοδήματος και πλούτου
 • Όσο κράτος είναι απαραίτητο 
 • Ήπια δεξιά
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Με τους εργαζόμενους & τα αφεντικά
 • Δικαιοσύνη με κατανόηση αλλά & αυστηρότητα για όλους
 • Πολιτικοί νέου στυλ
 • Με εργασιακή εμπειρία
 • Όλες οι ηλικίες 
 • Μέλλον, εξελιγμένοι
 • Σοβαροί, όλα τα στυλ
 • Νέα τελική ιδεολογία
 • Παγκόσμια θεώρηση
 • Υπέρ της Ευρωπαϊκής Ιδέας
 • Ενάντια σε αυτή την ΕΕ
 • Πρώτα τα συμφέροντα των Ελλήνων
 • Με τους παραδοσιακούς Συμμάχους
 • Έμφαση στην ομογένεια
 • Παγκόσμια προώθηση της ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς
 • Συνύπαρξη όλων ειδών παραγωγής & κατανάλωσης
 • Τα Εξάρχεια Γκρίνουιτς Βίλατζ
 • Βασικός στόχος η επίλυση οικιστικών προβλημάτων
 • Με σχέδιο αντιμετώπιση της ανεργίας
 • Δυνάμεις Φωτός
 • Δαβίδ, Ρόκυ Μπαλμπόα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 • Κόμμα παλαιολιθικό
 • Ολιγαρχία, ολιγοπώλιο
 • 200 – 300 υπάλληλοι, 25 σωφέρ
 • 50,000 € μ.ο μηνιαία ενοίκια
 • 300,000 – 500,000 € μηνιαία έξοδα
 • Συμφέροντα ανώτερης οικονομικής τάξης
 • Συμφέροντα μειοψηφιών και λίγων
 • Συμφέροντα Συστήματος
 • Συμφέροντα παραγόντων & κέντρων εξουσίας
 • Συστημικοί
 • Αποτυχία, παρακμή, διαφθορά
 • Οικογενειοκρατία, ευνοιοκρατία
 • Πολιτικοί από τζάκια
 • Εξουσία στη κορυφή
 • Μονόδρομη επικοινωνία 
 • Προσωπικό & κομματικό συμφέρον
 • Όλη η κεντροδεξιά
 • Ασάφεια, γενικολογία, χωρίς σχέδιο
 • Ομιχλώδες τοπίο, χαμηλή ορατότητα
 • Έμφαση στην επιφάνεια & την μαύρη επικοινωνία
 • 20% ουσία & 80% επικοινωνία
 • Ξύλινος λόγος
 • Παραδοσιακά ΜΜΕ, κανάλια και εφημερίδες
 • Εξαπάτηση, χειραγώγηση, προπαγάνδα
 • Δημιουργία & διατήρηση προβλημάτων
 • Επιφανειακή αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Νεοφιλελευθερισμός
 • Απάνθρωπος καπιταλισμός
 • Μεγάλες διαφορές εισοδήματος και πλούτου
 • Μικρό κράτος στα λόγια, μεγάλο στη πράξη 
 • Σκληρή δεξιά
 • Μεγάλο κεφάλαιο
 • Με τα αφεντικά
 • Σκληρή Δικαιοσύνη για τους πολλούς, ατιμωρησία για λίγους
 • Πολιτικοί παλαιάς κοπής
 • Άεργοι
 • Μεγάλες ηλικίες
 • Παρελθόν, δεινόσαυροι, υποεξελιγμένοι
 • Σοβαροφανείς, κουστουμάτοι, ψευτοκυριλέ
 • Παλαιά αποτυχημένη ιδεολογία
 • Στενή ευρωπαϊκή θεώρηση
 • Ευρώδουλοι
 • Υπέρ της γερμανικής Ευρώπης
 • Πρώτα τα συμφέροντα της γερμανικής Ευρώπης
 • Με την Γερμανία
 • Αδιαφορία για την ομογένεια
 • Αδιαφορία για την ελληνική πολιτισμική κληρονομιά
 • Ενάντια στις συνεταιριστικές μορφές παραγωγής & κατανάλωσης
 • Τα Εξάρχεια Συρία
 • Προσποιείται τη πρόθεση επίλυσης οικιστικών προβλημάτων
 • Αντιμετωπίζει την ανεργία με ευχολόγια
 • Δυνάμεις Σκότους
 • Γολιάθ, Απόλλο Κρίντ