ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1

Είναι πριν την διάσπαση Νέας Αρχής - ΔΕΚΑ. Ενδεχομένως σε κάποια σημεία αντί για Νέα Αρχή να αναφέρεται η ονομασία ΔΕΚΑ. Μετά την διάσπαση και με την προοπτική της προσέγγισης και εναρμόνισης με τα κεντροδεξιά κόμματα στις αγγλόφωνες χώρες, το δίκτυο πήρε νέα κατεύθυνση. Αν τυχόν παρατηρηθούν κάποιες διαφορές, ισχύει το πιο πρόσφατο. 

Περιεχόμενα    1    2

Δείτε τις άλλες δραστηριότητες της GReACTIV

error: Content is protected !!